สินค้าประเภท ODF Snap Plate คุณภาพสูงมาตรฐานสากล มีการได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าของเราได้รับความมั่นใจในโครงการชั้นนำ

Showing 1–24 of 30 results

Show sidebar

Snap Plate Singlemode (SM) 6 FC (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ FC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 12 FC (แผง 12 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ FC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Multimode (MM) 6 SC Duplex (แผง 6 ช่องพร้อม Multimode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 SC (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 SC Duplex (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC Duplex สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 SCA Duplex (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC APC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Multimode (MM) Oblique 6 SC (แผงเฉียง 6 ช่องพร้อม Multimode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) Oblique 6 SC (แผงเฉียง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Blank Plate (แผงปิดสำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 E2000 (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ E2000 สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Single Snap Plate 120 LC SX

Single Snap Plate 60 LC SX

Single Snap Plate 60 SC APC

Single Snap Plate 96 FC

Single Snap Plate 96 LC SX

Snap Plate for MPO

Snap Plate Singlemode (SM) 6 E2000 APC (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ E2000 APC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 SCA (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC APC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) Oblique 6 SCA (แผงเฉียง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC APC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Multimode (MM) 12 SC (แผง 12 ช่องพร้อม Multimode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 12 SC (แผง 12 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 12 SCA (แผง 12 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC APC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Multimode (MM) 6 SC (แผง 6 ช่องพร้อม Multimode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 ST (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ ST สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)