สินค้าประเภท Optical Distribution Frame (ODF or FDF) คุณภาพสูง  มาตรฐานสากล มีการได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าของเราได้รับความมั่นใจในโครงการชั้นนำต่างๆ

Showing 1–24 of 57 results

Show sidebar

ODF Rack 1U 12 – 24F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 1U)

ODF Rack 1U 12 – 24F without Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสง 2 ช่องแบบไม่มีรางขนาด 1U)

ODF Rack 1U 18 – 36F without Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสง 3 ช่องแบบไม่มีรางขนาด 1U)

ODF Rack 2U 24 – 48F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 2U)

ODF Rack 3U 48 – 96F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 3U)

ODF Rack 4U 60 – 120F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 4U)

ODF Indoor Floor Stand 45U

ODF Mini Wall Mount Indoor 6-12F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบติดผนังภายในอาคารขนาดเล็ก)

ODF Mini Wall Mount Outdoor 6-12F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบติดผนังภายนอกอาคารขนาดเล็ก)

ODF Outdoor Floor Stand (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบตั้งพื้นสำหรับภายนอกอาคาร)

ODF Rack 5U 84 – 168F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 5U)

ODF Rack Mount 19″/21″ Swing Type (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบสวิง)

ODF Wall Indoor 12 – 24F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายในอาคารขนาด 12-24 cores)

ODF Wall Indoor 120 – 168F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายในอาคารขนาด 120-168 cores)

ODF Wall Indoor 24 – 48F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายในอาคารขนาด 24-48 cores)

ODF Wall Indoor 60 – 96F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายในอาคารขนาด 60-96 cores)

ODF Wall Outdoor 12 – 24F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายนอกอาคารขนาด 12-24 cores)

ODF Wall Outdoor 120 – 168F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายนอกอาคารขนาด 120-168 cores)

ODF Wall Outdoor 24 – 48F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายนอกอาคารขนาด 24-48 cores)

ODF Wall Outdoor 60 – 96F (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบแขวนสำหรับภายนอกอาคารขนาด 60-96 cores)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 FC (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ FC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 12 FC (แผง 12 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ FC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Multimode (MM) 6 SC Duplex (แผง 6 ช่องพร้อม Multimode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)

Snap Plate Singlemode (SM) 6 SC (แผง 6 ช่องพร้อม Singlemode Adapter แบบ SC สำหรับตู้พักสายใยแก้วนำแสง)