ปัจจุบันสินค้าประเภทสายแลนเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสูงขึ้น เพราะการพัฒนาของอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมแบบก้าวกระโดด ทั้งระบบสัญญาณ 5G ระบบจัดเก็บข้อมูลของ Data Center ต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การเชื่อมต่อผ่านสายชนิดนี้ นอกเหนือจากสายใยแก้วนำเสง บริษัท Alfabase Communication ได้ทำการคัดสรรค์สินค้าต่างๆในหมวดของ Lan networking เพื่อรองรับความต้องการ สินค้ารับประกัน มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาพรัฐ และเอกชนเสมอมา

สินค้าประเภท LAN Cable (UTP and Shield) คุณภาพสูงมาตรฐานสากล มีการได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าของเราได้รับความมั่นใจในโครงการชั้นนำ ซึ่งสามารถเลือกสีต้องการได้ โดยในรหัสของสินค้าจะมี * เป็นตัวกำหนดดังนี้

* Color Code : W(White), GR(Gray), B(Blue), BL(Black)

Showing all 7 results

Show sidebar