สินค้าประเภท ODF Rack Mount คุณภาพสูงมาตรฐานสากล มีการได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าของเราได้รับความมั่นใจในโครงการชั้นนำ

ODF Rack 1U 12 – 24F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 1U)

ODF Rack 1U 12 – 24F without Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสง 2 ช่องแบบไม่มีรางขนาด 1U)

ODF Rack 1U 18 – 36F without Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสง 3 ช่องแบบไม่มีรางขนาด 1U)

ODF Rack 2U 24 – 48F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 2U)

ODF Rack 3U 48 – 96F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 3U)

ODF Rack 4U 60 – 120F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 4U)

ODF Indoor Floor Stand 45U

ODF Outdoor Floor Stand (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบตั้งพื้นสำหรับภายนอกอาคาร)

ODF Rack 5U 84 – 168F with Drawer (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบมีรางขนาด 5U)

ODF Rack Mount 19″/21″ Swing Type (ตู้พักสายใยแก้วนำแสงแบบสวิง)