สินค้าประเภท Tools คุณภาพสูงมาตรฐานสากล มีการได้รับการรับรองจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าของเราได้รับความมั่นใจในโครงการชั้นนำ

Showing all 10 results

Show sidebar

Alcohol Bottle (แอลกอฮอล์แบบขวด)

Visual Laser Malfunction Detector (อุปกรณ์ยิงแสงเพื่อทดสอบสายใยแก้วนำแสง)

FC/SC/LC and MPO Cleaner Pen (อุปกรณ์ทำความสะอาดหัวต่อใยแก้วนำแสงแบบปากกา)

Fiber Cleaner Cassette Type (อุปกรณ์ทำความสะอาดหัวต่อใยแก้วนำแสงแบบคาสเซ็ท)

Kimwipes Kimtech

Kevlar Scissors Type I (กรรไกรตัดเคฟลาร์ของสายใยแก้วนำแสงแบบที่ 1)

Kevlar Scissors Type II (กรรไกรตัดเคฟลาร์ของสายใยแก้วนำแสงแบบที่ 2)

FTTx Drop Cable Stripper (เครื่องมือปอกสายใยแก้วนำแสงดรอปเคเบิล)

Clauss Pincers (เครื่องมือปอก coating หุ้มสายใยแก้วนำแสง)

Miller Stripper (เครื่องมือปอกแจ็คเก็ต PVC หุ้มสายใยแก้วนำแสง)