แบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด 12.8 โวลต์ 85 แอมป์ชั่วโมง

แบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด 12.8 โวลต์ 85 แอมป์ชั่วโมง

แอพพลิเคชั่น
– วีลแชร์ รถกวาด รถพลังงานไฟฟ้า หุ่นยนต์
– ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์/พลังงานลม
– เครื่องสำรองไฟ UPS
– โทรคมนาคม
– อุปกรณ์ทางการแพทย์
– ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

Applications
– Wheel chair, sweeper, electric vehicle, robot
– Solar/wind energy storage system
– UPS Backup power
– Telecommunication
– Medical equipment
– Solar Street light

Description

Description

Battery Lithium LDP 12 – 85 (12.8V85Ah)