แบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด 12.8 โวลต์ 60 แอมป์ชั่วโมง Battery Lithium LDP 12 – 60 (12.8V60Ah)

แบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด 12.8 โวลต์ 60 แอมป์ชั่วโมง

Applications
– Wheel chair, sweeper, electric vehicle, robot
– Solar/wind energy storage system
– UPS Backup power
– Telecommunication
– Medical equipment
– Solar Street light