GAZ Nickel Cadmium 12Ah-1570Ah

GAZ® Ni-Cd ช่วงแบตเตอรี่ lomain™ การบำรุงรักษาต่ำมาก

จากประสบการณ์กว่า 100 ปีในการออกแบบและการผลิต lomain™ ได้รวมโครงสร้างแผ่นกระเป๋า GAZ® Ni-Cd ที่ได้รับการพิสูจน์อย่างดีเข้ากับแนวคิดแบตเตอรี่ GAZ® lomain™ ใหม่ แบตเตอรี่ lomain™ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ และลดความต้องการในการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด เป็นโซลูชันในอุดมคติสำหรับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงสุดพร้อมการบำรุงรักษาตามปกติขั้นต่ำ

แนวคิดแบตเตอรี่ GAZ® lomain™

แบตเตอรี่ lomain™ มีอายุการใช้งาน 20 ปี การออกแบบเซลล์เดียวแบบพิเศษและระบบระบายอากาศที่ควบคุมด้วยวาล์วช่วยลดความจำเป็นในการเติมระหว่างอายุการใช้งานปกติ เซลล์ lomain™ ติดตั้งช่องระบายเปลวไฟแรงดันต่ำ ทำให้สามารถเติมน้ำได้หากจำเป็น ด้วยอัตราการรวมตัวกันใหม่สูงถึง 90 % ขึ้นอยู่กับแรงดันโฟลตและสภาพแวดล้อม แบตเตอรี่ lomain™ เป็นผู้นำตลาดด้วยมาตรฐานการบำรุงรักษาต่ำ

GAZ® lomain™ ปรับปรุงความสามารถในการชาร์จที่อุณหภูมิสูง

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มเติม lomain™ แบตเตอรี่รุ่นต่อไปได้รับการปรับปรุงอย่างมาก แบตเตอรี่รุ่นต่อไปของ lomain™ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงพร้อมความต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชาร์จที่ยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงด้วยการชาร์จแรงดันไฟฟ้าแบบขั้นตอนเดียว ช่วงของแบตเตอรี่ KGM … P สามารถชาร์จใหม่ได้มากกว่า 90 % ของความจุที่ระบุภายในเวลาเพียง 15 ชั่วโมงด้วยประจุไฟฟ้าแรงดันคงที่ 1.43 V/เซลล์ และขีดจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ 0.1 It A

ประสิทธิภาพอุณหภูมิ

อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องของแบตเตอรี่ lomain™ อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 °C ถึง +40 °C สามารถทนต่อความผันผวนของอุณหภูมิในระยะสั้นตั้งแต่ – 50 °C ถึง +70 °C ได้

ระบบการจัดการคุณภาพ

ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัทของเราได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2536 การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด การใช้วัสดุคุณภาพสูง การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในที่สุดระดับการบริการที่แน่วแน่ต่อลูกค้าของเราเป็นตัวอย่างของประวัติและปรัชญาของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สำคัญทั้งหมด รวมถึง IEC 62259, ISO 9001 และ ISO 14001

GAZ® lomain™ ช่วงแบตเตอรี่ KGM … P

GAZ® KGM … แบตเตอรี่ประเภท P ให้ข้อดีทั้งหมดของการออกแบบแผ่นกระเป๋า Ni-Cd และเพิ่มคุณสมบัติของแนวคิดแบตเตอรี่ GAZ® lomain™ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ “โหลดแบบผสม” ซึ่งมีส่วนผสมของอัตราการไหลสูงและต่ำ ใช้สำหรับการคายประจุบ่อยและไม่บ่อย และเวลาคายประจุที่แนะนำคือ 30 นาทีถึง 120 นาที

สาขาการสมัคร

ระบบ UPS, ไฟฉุกเฉิน, การควบคุมกระบวนการ, การสื่อสารโทรคมนาคม, สถานีพลังงานและไฟฟ้าย่อย, โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ, สัญญาณทางรถไฟ

 

GAZ® Ni-Cd battery range lomain™ Extreme low maintenance

Based on more than 100 years of experience in design and manufacturing, lomain™ combines the well-proven GAZ® Ni-Cd pocket plate construction with the new GAZ® lomain™ battery concept. lomain™ batteries provide an exceptionally long lifetime and reduce maintenance requirements to a minimum. It is the ideal solution for applications requiring absolute reliability with the mini-mum of routine maintenance.

GAZ® lomain™ battery concept

lomain™ batteries provide a 20 year service lifetime. The special single cell design and the valve regulated venting system eliminate the need for topping-up during a normal service life. lomain™ cells are equipped with a low pressure flame arresting vent, permitting the topping-up of water if required. With a recombination rate of up to 90 %, depending on the float voltage and ambient conditions, lomain™ batteries lead the market in low maintenance standards.

GAZ® lomain™ improved chargeability at high temperatures

By a further developed technology lomain™ next generation of batteries has been significantly improved. lomain™ next generation of batteries is perfectly suited for high temperature applications with minimized maintenance requirements. It shows an excellent chargeability at elevated temperatures at a single step voltage charge. The range of batteries KGM … P can be recharged to over 90 % of their nominal capacity within only 15 hours with a constant voltage charge of 1.43 V/cell and a current limitation of 0.1 It A.

Temperature performance

The continuous operational temperature of lomain™ batteries ranges from 0 °C to + 40 °C. Short term temperature fluctuations from – 50 °C to +70 °C can be tolerated.

Quality Management System

The quality management system of our company has been certified since 1993. Strict quality controls, the use of high quality materials, the steady development of production processes and ultimately an uncompromising level of service to our customers exemplify the company history and philosophy. All major International standards are met, including IEC 62259, ISO 9001 and ISO 14001.

GAZ® lomain™ battery range KGM … P

The GAZ® KGM … P type of battery provides all the advantages of the Ni-Cd pocket plate design and adds the features of the GAZ® lomain™ battery concept. It has been especially designed for “mixed loads” that include a mixture of high and low rates of discharge. It is used for frequent and infrequent discharges and the recommended discharge time is 30 min to 120 min.

Field of application

UPS systems, emergency lighting, process control, tele-communication, power and substations, oil and gas refineries, railroad signaling.

 

Description

Description

พิกัดความจุ C5 ไม่ได้เป็นพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ คำนึงถึงเสมอว่าประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแบตเตอรี่ ตามลำดับของช่วงแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน ควรคำนวณขนาดเซลล์สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำจริง IEEE 1115 สำหรับแอปพลิเคชันแบบอยู่กับที่

พิกัดความจุ C5 ของแบตเตอรี่ช่วง lomain™ ขึ้นอยู่กับแอมแปร์ชั่วโมง (Ah) ที่มีอยู่ที่อัตราการคายประจุ 5 ชั่วโมงจนถึงแรงดันคายประจุสุดท้าย ซึ่งระบุไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคต่อเซลล์ที่ 20 °C ± 5 °C

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดต่อเซลล์คือ 1.2 V.

เงื่อนไขการปลดปล่อย

ประสิทธิภาพการคายประจุและความจุพิกัด C5 ที่ระบุในโบรชัวร์นี้ใช้ได้เฉพาะกับเซลล์ที่มีประจุเต็มตามมาตรฐาน IEC 62259

เงื่อนไขการชาร์จ

ค่าใช้จ่ายสองขั้นตอน
– ค่าลอย : 1.40 – 1.42 V/เซลล์
– บูสต์ชาร์จ : 1.45 – 1.46 V/เซลล์
– ข้อจำกัดปัจจุบัน: 0.1 It A
ค่าใช้จ่ายขั้นตอนเดียว

– การชาร์จมาตรฐาน : 1.42 – 1.44 V/เซลล์
– ข้อจำกัดปัจจุบัน : 0.1 It A
หมายเหตุ: ระดับการชาร์จที่สูงขึ้นเป็นไปได้ แต่ส่งผลต่ออัตราการรวมตัวกันใหม่และทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากขึ้น

 

Important Wichtig

The rated capacity C5 is not the basis for the performance of the batteries. Always take into account that the performance depends on the battery construction, respectively on the different battery ranges. The cell size for specific ap-plication should be calculated according to actual recommended practice IEEE 1115 for stationary applications.

The rated capacity C5 of lomain™ range batteries is based on the available ampere hours (Ah) at a discharge rate of 5 hours to the final discharge voltage which is stated in the technical specification table per cell at 20 °C ± 5 °C.

Nominal voltage per cell is 1.2 V.

Discharging conditions

The discharge performances as well as the rated capacities C5 given in this brochure are only valid for fully charged cells in accordance with IEC 62259.

Charging conditions

  1. Two step charge
   – Float : 1.40 – 1.42 V/cell
   – Boost charge : 1.45 – 1.46 V/cell
   – Current limitation: 0.1 It A
  2. Single step charge

– Standard charge : 1.42 – 1.44 V/cell
– Current limitation : 0.1 It A
Note: A higher charging level is possible, but effects the recombination rate and causes higher water consumption.

KGL Technical Specifications
Cell TypeNominal Capacity
C5 [Ah] at 1.00 V
Dimensions (mm)TerminalsTotal Weight (kg)
LWHH1Type
M = Nut
S = Screw
Size
KGL 12 P124685167193M2 x M 101.0
KGL 20 P204685237263M2 x M 101.4
KGL 25 P254685237263M2 x M 101.5
KGL 35 P354685237263M2 x M 101.6
KGL 45 P458585*237263M2 x M 102.7
KGL 50 P508585237263M2 x M 102.8
KGL 60 P608585237263M2 x M 102.9
KGL 70 P7053134364394S2 x M 84.9
KGL 80 P8053134364394S2 x M 85.0
KGL 100 P10069134364394S2 x M 86.0
KGL 120 P12069134364394S2 x M 86.3
KGL 135 P13570164364394S2 x M 87.7
KGL 155 P15570164364394S2 x M 87.8
KGL 175 P175108164364394S2 x M 810.4
KGL 205 P205108164364394S2 x M 810.8
KGL 225 P225108164364394S2 x M 811.1
KGL 245 P245108164364394S2 x M 811.6
KGL 275 P275108164364394S2 x M 812.2
KGL 300 P300164158364394S2 x M 1016.2
KGL 330 P330164158364394S2 x M 1016.5
KGL 350 P350164158364394S2 x M 1017.0
KGL 375 P375164158364394S2 x M 1017.5
KGL 390 P390164158364394S2 x M 1018.0
KGL 420 P420164158364394S2 x M 1018.5
KGL 440 P440164158364394S2 x M 1018.9
KGL 500 P500176246382410S4 x M 1027.3
KGL 555 P555176246382410S4 x M 1028.3
KGL 585 P585176246382410S4 x M 1028.7
KGL 610 P610176246382410S4 x M 1029.3
KGL 645 P645176246382410S4 x M 1029.8
KGL 665 P665176368382420S6 x M 1040.7
KGL 705 P705176368382420S6 x M 1041.4
KGL 750 P750176368382420S6 x M 1041.9
KGL 795 P795176368382420S6 x M 1042.6
KGL 835 P835176368382420S6 x M 1043.1
KGL 890 P890176448382420S8 x M 1049.2
KGL 990 P990176448382420S8 x M 1053.7
KGL 1110 P1110176448382420S8 x M 1056.0
KGL 1260 P1260176558382420S10 x M 1063.8
KGL 1320 P1320176558382420S10 x M 1065.8
KGL 1390 P1390176558382420S10 x M 1067.8
KGL 1460 P1460176558382420S10 x M 1069.4
KGL 1570 P1570176558382420S10 x M 1070.6
*rated capacity acc. to IEC 62259, point 3.3

KGM Technical Specifications
Cell TypeNominal Capacity
C5 [Ah] at 1.00 V
Dimensions (mm)TerminalsTotal Weight (kg)
LWHH1Type
M = Nut
S = Screw
Size
KGM 11 P114685167193M2 x M 101.0
KGM 18 P184685237263M2 x M 101.5
KGM 24 P244685237263M2 x M 101.6
KGM 30 P304685237263M2 x M 101.7
KGM 40 P408585237263M2 x M 102.7
KGM 48 P488585237263M2 x M 102.8
KGM 55 P558585237263M2 x M 102.9
KGM 65 P6553134364394S2 x M 84.9
KGM 75 P7553134364394S2 x M 85.0
KGM 90 P9069134364394S2 x M 86.0
KGM 110 P11069134364394S2 x M 86.3
KGM 125 P12570164364394S2 x M 87.7
KGM 140 P14070164364394S2 x M 87.8
KGM 160 P160108164364394S2 x M 810.4
KGM 185 P185108164364394S2 x M 810.8
KGM 205 P205108164364394S2 x M 811.1
KGM 225 P225108164364394S2 x M 811.6
KGM 250 P250108164364394S2 x M 812.2
KGM 270 P270164158364394S2 x M 1015.8
KGM 300 P300164158364394S2 x M 1016.5
KGM 320 P320164158364394S2 x M 1017.0
KGM 340 P340164158364394S2 x M 1017.5
KGM 355 P355164158364394S2 x M 1018.0
KGM 380 P380164158364394S2 x M 1018.5
KGM 400 P400164158364394S2 x M 1018.9
KGM 450 P450176246382410S4 x M 1027.3
KGM 470 P470176246382410S4 x M 1027.8
KGM 500 P500176246382410S4 x M 1028.3
KGM 520 P520176246382410S4 x M 1028.9
KGM 550 P550176246382410S4 x M 1029.3
KGM 570 P570176246382410S4 x M 1029.7
KGM 600 P600176368382420S6 x M 1040.7
KGM 630 P630176368382420S6 x M 1041.2
KGM 675 P675176368382420S6 x M 1041.9
KGM 690 P690176368382420S6 x M 1042.3
KGM 750 P750176368382420S6 x M 1043.1
KGM 770 P770176368382420S6 x M 1043.8
KGM 800 P800176448382420S8 x M 1049.1
KGM 850 P850176448382420S8 x M 1051.4
KGM 950 P950176448382420S8 x M 1053.7
KGM 1000 P1000176448382420S8 x M 1057.6
KGM 1030 P1030176448382420S8 x M 1058.9
KGM 1130 P1130176448382420S8 x M 1061.9
KGM 1250 P1250176558382420S10 x M 1068.9
KGM 1350 P1350176558382420S10 x M 1070.1
*rated capacity acc. to IEC 62259, point 3.3