แบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด 25.6 โวลต์ 150 แอมป์ชั่วโมง Battery Lithium LDP 24 – 150 (25.6V150Ah)

แบตเตอรี่แบบลิเธียมขนาด 25.6 โวลต์ 150 แอมป์ชั่วโมง

Applications
– Wheel chair, sweeper, electric vehicle, robot
– Solar/wind energy storage system
– UPS Backup power
– Telecommunication
– Medical equipment
– Lighting