Anti-Rodent Self–Supporting (ARSS)

เป็นสาย Fiber Optic ที่มีโครงสร้างคล้ายกับแบบ All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) คือ สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถติดตั้งโดยการแขวนโยงระหว่างเสาได้ โดยไม่ต้องมีลวดสลิงเพื่อประคองสาย ออกแบบให้สามารถรับแรงดึง (Tensile Load) ได้ดี โดยจะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาของ Steel Armor หรือ เกราะป้องกัน ใช้ป้องกันสัตว์กัดแทะ เช่น กระรอก, หนู และเพิ่มความแข็งแรงให้สาย, เป็นสายที่ทนต่อแรงกดทับได้ดีกว่า ADSS

ข้อดีของสาย ARSS
๏ ราคาถูก
๏ ป้องกันสัตว์กัดแทะ เช่น กระรอก หนู
๏ สายมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา
๏ แขวนโยงระหว่างเสาได้ โดยไม่ต้องมีลวดสลิง