All-Dielectric Self – Supporting (ADSS)

เป็นสาย Fiber Optic ที่มีโครงสร้างแบบ All-Dielectric คือ โครงสร้างทั้งหมดของสายไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ข้อดีของสายชนิดนี้คือ ป้องกันการโดนฟ้าฝ่าโดยตรง, ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทำให้ปลอดภัยในการติดตั้งใช้งาน, สายมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งโดยการแขวนโยงระหว่างเสาได้โดยไม่ต้องมีลวดสลิงเพื่อประคองสาย เนื่องจากโครงสร้างของสายประเภทนี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถรับแรงดึง (Tensile Load) ได้ดี

ข้อดีของสาย ADSS
๏ ราคาถูก
๏ ป้องกันการโดนฟ้าฝ่าโดยตรง
๏ ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทำให้ปลอดภัยในการติดตั้งใช้งาน
๏ สายมีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา
๏ แขวนโยงระหว่างเสาได้ โดยไม่ต้องมีลวดสลิง