สาย Patch Cord หัวต่อสายใยแก้วนำแสงทั้งสองด้าน MPO/MTP Trunk Patch Cord

เป็นสาย Patch Cord ที่มีหัวต่อสายใยแก้วนำแสงทั้งสองด้านเป็นแบบ MPO หรือ MTP ซึ่งสามารถรองรับสายใยแก้วนำแสงตั้งแต่ 4 cores ไปจนถึง 144 cores ได้

 

Pre-terminated trunk cable can be from 4 to 144 cores with 8/12 pin MPO connector at both ends. High quality cable and MPO kits guarantee low insertion loss and high return loss for high speed network. Its efficient plug and play structure greatly reduces the initial installation and routine maintenance costs.

Pre-terminated trunk cables can also be used with plug and play modules or MPO/MTP connector panels to achieve multi-level connection of the extension of the pre-terminated trunk cable can also be extended by MPO/MTP panel with plug and play module. The extended trunk cable is to be connected with another panel or fan out patch cords.

 

Description

Description

Features
– Array of connectors with high precision low loss MPO/MTP connectors
– MPO/MTP connectors has been assembled at both ends of the cable. The optical performance is 100% tested
– A B C three polarity wiring options can be chosen from
– Sufficient capacity can provide 4 – 144 cores fiber connections
– Cable flammability rating : OFNR, OFNP, LSZH
– The length of customized cable, trunk cable extension cable, branch cable can be accurate
– Traction tube is the optional for easy on site installation
– Minimize failures and reduces cabling space and installation time
– Smooth upgrading to next generation data center of 40GbE and 100GbE
– Outer jacket material option : PVC, LSZH and other selected materials

 SINGLEMODEMULTIMODE
Insertion LossLow loss ≤ 0.35 dBLow loss ≤ 0.35 dB
Standard loss ≤ 0.7 dBStandard loss ≤ 0.5 dB
Return Loss≥ 60 dB≥ 30 dB
Durability< 0.2 typical change, 500 matings
Operating Temperature-40 to +85 °C
40G8 Fibers
100G20 Fibers