สายใยแก้วนำแสงขนาด 12 cores หรือ 24 cores แบบ Fan-out MTP/MPO-LC 40G to 4x10G Patch Cord

เป็นสายใยแก้วนำแสงขนาด 12 cores หรือ 24 cores แบบ Fan-out โดยหัวต่อฝั่งหนึ่งเป็นหัวต่อแบบ MTP/MPO และอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัวต่อแบบ LC

The fan-out is applied to connect 12-core MTP / MPO connector to the LC connectors on the trunk cable.
We provides both standard and customized branch lengths. When the network equipment is close to MTP patch panel frames, the length of fan-out patch cords are minimized. For the hardware and equipment in the same cabinet, the longer patch cords can provide flexibility at any location, and the branch cables can be winded into the vertical cable organizer.

 

Description

Description

FEATURES
– Array connectors with high precision low loss MTP / MPO connectors;
– Smooth upgrading to next generation data center of 40GbEt and 100GbE;
– Outer jacket material option: PVC, LSZH and other selected materials;
– Cable flammability rating: OFNR, OFNP, LSZH.

 SINGLEMODEMULTIMODE
MPO/MTPLCMPO/MTPLC
Insertion LossLow loss
≤0.35dB
≤0.3dBLow loss
≤0.35dB
≤0.3dB
Standard Loss
≤0.7dB
Standard loss ≤ 0.5 dB
Return Loss≥60dB≥50dB≥30dB≥30dB
Durability<0.2typical change, 500 matings
Operating Temperature-40 to + 85°C