คาสเซ็ทสายใยแก้วนำแสงที่ด้านหนึ่งมีหัวต่อแบบ MPO/MTP Cassettes

เป็นคาสเซ็ทสายใยแก้วนำแสงที่ด้านหนึ่งมีหัวต่อแบบ MPO/MTP ส่วนอีกด้านหนึ่งมีหัวต่อแบบ LC ซึ่งจะมีทั้งแบบที่ใช้สำหรับสายใยแก้วนำแสง 12 cores และแบบที่ใช้สำหรับสายใยแก้วนำแสง 24 cores โดยที่สามารถนำไปติดตั้งบนตู้กระจายสายใยแก้วนำแสง (ODF) ได้

MPO/MTP LC fiber optic cassette is a closed type of device with a 12/24 core fiber patch cords for branching 12 cores MPO/MTP trunk cable to LC connectors so that the system appliances are easily be connected to the ports or panels. The cassette can be quickly deployed to 24 LC or 12 SC adapters and can be easily installed in HDF high density rack mounted ODF. The modular structure is high manageable and flexible. With the future requirements on the connectivity, the modules can be changed to meet the corresponding needs. In the meanwhile, the existing trunk cabling structure remains unchanged.

 

Description

Description

Features
– Excellent transmission performance is 100% factory pre-terminated and tested
– The adoption of universal polarity design ensures the correct fiber polarity and the variety of polarity to be chosen in the system
– Flexible expansion, modular design
– One-hand operation
– Metal shell design, good intensity, effective protection for internal fiber branch parts
– Compliant with TIA/EIA 604-D-2007, IEC 61754-7-2008 series standards
– Super bend-bright fiber, minimum fiber bending radius, minimized structure
– Smooth upgrade to next generation data center of 40GbE and 100GbE applications

TYPEMODULE IL (MAX)
SMStandard1.0 dB
Low Loss0.7 dB
Ultra Low Loss0.5 dB
MMStandard1.0 dB
Low Loss0.7 dB
Ultra Low Loss0.35 dB