Knowledge

สายสัญญาณกล้องวงจรปิด เลือกใช้อย่างไร

กล้องวงจรปิดได้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่ทุกๆหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ แน่นอนครับว่านอกจากการที่เรามีกล้องวงจรปิดที่ดี ก็ต้องมีสายสัญญาณที่ดีด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีกล้องแบบใช้สัญญาณ WIFI เริ่มมาทดแทน แต่อย่างไรหลายๆคนก็ยังยกให้กล้องวงจรปิดแบบใช้สาย เป็นกล้องที่มีคุณภาพที่สุด แล้วกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือเฉพาะงานทางด้านงาน Security เช่นการป้องกันการโขมย การตามล่าสืบหาคนร้ายหรือผู้กระทำความผิด การตรวจจับความเร็วของรถ เป็นต้น ปัจจุบันกล้องวงจรปิดได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางด้าน IT เพราะสามารถเชื่อมต่อกันเป็น Network ได้ สามารถดูกล้องจากทั่วทุกมุมโลกได้ด้วยการเชื่อมต่อผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

กล้องวงจรปิดมีกี่ประเภท

กล้องวงจรปิดถ้าแบ่งจากประเภทของการติดตั้ง จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ การติดตั้งภายในอาคาร และการติดตั้งภายนอกอาคาร

การติดตั้งภายกล้องวงจรปิดในอาคาร คือ การติดตั้งภายในอาคาร เช่นในอาคารสำนักงานต่างๆ ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โรงแรม อาคารจอดรถ เป็นต้น กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและเชื่อมต่อ ก็จะเป็นชนิดทั่วไปที่เหมาะสมกับการติดตั้งในอาคาร

การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร คือ การติดตั้งภายนอกอาคารได้แก่ ตามถนนสาธารณะต่างๆ ทางหลวงแผ่นดิน ทางด่วนพิเศษ ท่าอากาศยานสนามบิน นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ เป็นต้นกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและเชื่อมต่อ จะต้องเลือกสายสัญญาณกล้องวงจรปิดชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายนอกอาคารด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันความชื้น และทนต่ออุณหภูมิได้ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น

  • สายเชื่อมต่อ UTP หรือ Coaxial ควรเลือกใช้ชนิด Outdoor
  • ตู้ใส่อุปกรณ์ ชนิด Outdoor(Outdoor Enclosure) ซึ่งจะมีหลังคาเท กันฝน และมีการระบายความร้อนที่ดี
  • UPS สำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์ ชนิด Outdoor UPS ซึ่งควรเป็น UPS ที่ผลิตมาสำหรับงาน Outdoor โดยเฉพาะ ซึ่งจะทนอุณหภูมิได้สูงกว่า UPS ทั่วไป เช่น รุ่น Alpha Micro 300, Alpha Micro 1000, Alpha FXM1100, Alpha FXM2000 เป็นต้น
  • Media Converter, POE หรือ Switch ชนิด Outdoor หรือที่เรียกกันว่าชนิด Industrial grade ซึ่งจะทนอุณหภูมิได้สูงกว่าชนิดทั่วไป

หากคุณต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินงานระบบต่างๆ หรือหาอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งวงจรปิด สามารถสอบถามมากจากฝ่ายขายของเราได้ตลอดช่วงเวลาทำการ หรือจะพิมพ์คำถามทิ้งไว้ข้างใน comment ก็ได้ครับ ส่วนท่านใดต้องการสินค้าสามารถเข้าชมสินค้าต่างๆของเราได้ที่หน้า Product เพื่อขอราคาได้ทันทีครับ เราพร้อมดูแลคุณทุกๆเวลาทางด้านคมนาคม สินค้าคุณภาพ เพื่อคุณเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − thirteen =

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.