Read More
Knowledge

สายสัญญาณกล้องวงจรปิด เลือกใช้อย่างไร

กล้องวงจรปิดได้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่ทุกๆหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ แน่นอนครับว่านอกจากการที่เรามีกล้องวงจรปิดที่ดี ก็ต้องมีสายสัญญาณที่ดีด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีกล้องแบบใช้สัญญาณ WIFI เริ่มมาทดแทน แต่อย่างไรหลายๆคนก็ยังยกให้กล้องวงจรปิดแบบใช้สาย เป็นกล้องที่มีคุณภาพที่สุด แล้วกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือเฉพาะงานทางด้านงาน Security เช่นการป้องกันการโขมย การตามล่าสืบหาคนร้ายหรือผู้กระทำความผิด การตรวจจับความเร็วของรถ เป็นต้น ปัจจุบันกล้องวงจรปิดได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางด้าน IT เพราะสามารถเชื่อมต่อกันเป็น Network ได้ สามารถดูกล้องจากทั่วทุกมุมโลกได้ด้วยการเชื่อมต่อผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิดถ้าแบ่งจากประเภทของการติดตั้ง จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ การติดตั้งภายในอาคาร และการติดตั้งภายนอกอาคาร การติดตั้งภายกล้องวงจรปิดในอาคาร คือ การติดตั้งภายในอาคาร เช่นในอาคารสำนักงานต่างๆ ห้างสรรพสินค้า โรงงาน โรงแรม อาคารจอดรถ เป็นต้น กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและเชื่อมต่อ ก็จะเป็นชนิดทั่วไปที่เหมาะสมกับการติดตั้งในอาคาร การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร คือ การติดตั้งภายนอกอาคารได้แก่ ตามถนนสาธารณะต่างๆ ทางหลวงแผ่นดิน ทางด่วนพิเศษ ท่าอากาศยานสนามบิน นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ เป็นต้นกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและเชื่อมต่อ จะต้องเลือกสายสัญญาณกล้องวงจรปิดชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานภายนอกอาคารด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันความชื้น และทนต่ออุณหภูมิได้ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น สายเชื่อมต่อ UTP หรือ Coaxial ควรเลือกใช้ชนิด Outdoor ตู้ใส่อุปกรณ์ ชนิด Outdoor(Outdoor Enclosure) ซึ่งจะมีหลังคาเท กันฝน และมีการระบายความร้อนที่ดี UPS สำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์ ชนิด Outdoor UPS ซึ่งควรเป็น UPS ที่ผลิตมาสำหรับงาน Outdoor โดยเฉพาะ ซึ่งจะทนอุณหภูมิได้สูงกว่า UPS ทั่วไป เช่น รุ่น Alpha Micro 300, Alpha Micro 1000, Alpha FXM1100, Alpha FXM2000 เป็นต้น Media Converter, POE หรือ Switch ชนิด Outdoor หรือที่เรียกกันว่าชนิด Industrial grade ซึ่งจะทนอุณหภูมิได้สูงกว่าชนิดทั่วไป หากคุณต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินงานระบบต่างๆ...

Read more

FTTX-banner
Read More
Knowledge

FTTx คืออะไร

FTTx ใช้เรียกลักษณะโครงสร้างของระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงโดยใช้สายใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic ) แทนสายโลหะทองแดง ซึ่งทำให้คุณภาพ ท้ังด้านความเร็วในการ รับ-ส่ง สัญญาณ สูงกว่าสายโทรศัพท์ ที่เรารู้จักกันในระบบ ADSL หลายเท่า ซึ่งมีความเร็วได้สูงเป็น กิกะบิตต่อวินาที ( Gbps ) นอกจากนี้เราอาจจะคุ้นกับคำว่า FTTH, FTTB,FTTO ซึ่งทั้ง 3 คำที่เหมือนกับ FTTx เพียงแต่ใส่ปลายทางของสายเข้ามาแทนตัว X เช่น FTTH นั้นมาจากคำว่า Fiber to the...

Read more

fiber optic cable
Read More
Knowledge

สายใยแก้วนำแสง คืออะไร

สายใยแก้วนำแสง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สายไฟเบอร์ออฟติก ( Fiber Optic Cable ) คือสายสัญญาณที่ผลิตมาจากแก้วและหุ้มด้วยใยพิเศษที่ป้องกันการกระแทกและฉนวน โดยมีคุณสมบัติเหมือนเป็นท่อเพื่อส่งสัญญาณแสงจากต้นทางไปยังปลายทาง และมีอุปกรณ์ที่ต้นทางและปลายทางทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณข้อมูลเพื่อนำไปใช้งาน สายใยแก้วนำแสงจะมีต้นทุนที่ต่ำมากและส่งข้อมูลได้เป็นปริมาณมากๆ ซึ่งด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และสื่อสารข้อมูล เนื่องจากการส่งข้อมูลผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก ( Fiber Optic ) นั้น สามารถส่งได้ในระยะทางไกล และสามารถส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่สูงตามขนาดของ Bandwidth ที่รองรับได้ อีกทั้งยังไม่มีผลกระทบจากคลื่นสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าอีกด้วย จึงทำให้ในปัจจุบันมีการนำสายใยแก้วนำแสงมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แทนสายชนิดเก่าที่เป็นสายที่ทำจากตัวนำชนิดทองแดงที่มีราคาสูง สายใยแก้วนำแสง ที่นิยมใช้กันสามารถแยกได้ 2 ชนิดดังนี้ 1. ชนิด Singlemode 2. ชนิด Multimodeสายใยแก้วนำแสง...

Read more

Read More
Knowledge

สายแลน คืออะไร

สายแลน เป็นอุปกรณ์จำเป็นในการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต จำเป็นที่จะต้องมีการใช้สายเชื่อมต่อสัญญาณอยู่หลายประเภท ซึ่งประเภทหนึ่งของสายสัญญาณที่จะต้องใช้เชื่อมต่อผ่านทาง Ethernet port จะเรียกกันว่า สายแลน (LAN Cable) สายแลน (LAN Cable) หรือ UTP (Unshielded Twisted Pair) เป็นสายนำสัญญาณชนิดทองแดงที่นำมาตีเกลียว และ หุ้มฉนวน จะใช้ต่อระหว่างโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต ผ่านทาง Ethernet port อย่างเช่น Switch หรือ Hub, Media Converter รวมทั้งสายแลนยังใช้ต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง...

Read more