สายแลน การวางระบบสายสัญญาณ
Knowledge

สายแลน คืออะไร

ในการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต จำเป็นที่จะต้องมีการใช้สายเชื่อมต่อสัญญาณอยู่หลายประเภท ซึ่งประเภทหนึ่งของสายสัญญาณที่จะต้องใช้เชื่อมต่อผ่านทาง Ethernet port จะเรียกกันว่า สายแลน (LAN Cable)

สายแลน คือ

สายแลน (LAN Cable) เป็นสายนำสัญญาณชนิดทองแดงที่นำมาตีเกลียว และ หุ้มฉนวน จะใช้ต่อระหว่างโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ต ผ่านทาง Ethernet port อย่างเช่น Switch หรือ Hub, Media Converter รวมทั้งสายแลนยังใช้ต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น Modem, Router อีกด้วย

สายแลนมีกี่ประเภท

1. จำแนกตามลักษณะการใช้งานอย่างง่ายๆเลย อาทิเช่น สายแลนใช้สำหรับภายในอาคาร (Indoor) และสำหรับภายนอกอาคาร (Outdoor) โดยสายที่ใช้สำหรับภายนอกอาคารจะมีเปลือกหุ้มด้านนอกที่แข็งกว่า และหนากว่าสายที่ใช้สำหรับภายในอาคาร และมีคุณสมบัติที่ทนต่อสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
2. จำแนกตามลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของสาย มีตั้งแต่สายที่มีฉนวนอย่างเดียว, สายที่มีมีฟอยล์หุ้มคู่สายทั้งหมด หรือมีฟอยล์หุ้มของแต่ละคู่สาย หรือสายที่มี Shield Braid เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน เป็นต้น
3. จำแนกตามประสิทธิภาพของการส่งข้อมูล
UTP CAT5 คือ สายแลนที่สามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 Mbps
UTP CAT5e คือ สายแลนที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น โดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gpbs และมี BANDWIDTH มาตราฐานอยู่ที่ 150 Mhz.
UTP CAT6 คือ สายแลน ที่สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยสามารถส่งได้ที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs และมี BANDWIDTH มาตราฐานอยู่ที่ 250 Mhz.

นอกจากนี้สายแลนยังได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีก เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมทางด้านสื่อสารข้อมูล และ IT  เช่น ระบบ IoT, Could system, Data Center เป็นต้น   สายแลนในปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ได้แก่ ชนิด CAT6A, CAT7 และ CAT8 จะเห็นได้ว่าในยุคที่ทุกคนต่างพึ่งพาเทคโนโลยีไร้สาย สายแลนก็ยังคงมีความสำคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของโลกของเรานะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =