สาย Fiber Optic Multi-Core Pigtail Singlemode LC

สาย Fiber Optic Multi-Core Pigtail Singlemode แบบ LC

เป็นสายชนิด Singlemode แบบสายหลายคอร์โดยเรียงสีตามลำดับมาตรฐาน และปลายสายมีหัว Connector เพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านหนึ่งจะไม่มีหัว Connector ต่ออยู่ ในการนำไปใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ในตู้กระจายสายใยแก้วนำแสง (ODF) โดยนำด้านที่มีหัว Connector ไปต่อเข้ากับหัวต่อตรงแบบ LC ส่วนปลายสายด้านที่ไม่มีหัว Connector ต่ออยู่จะนำไปใช้เชื่อมต่อเข้ากับสายใยแก้วนำแสงอีกเส้นหนึ่งด้วยวิธีการ Splice

  • สามารถเลือกความยาวของสายที่ต้องการได้
  • เป็นสายไฟเบอร์ออฟติกคุณภาพสูง มาตรฐานสากล

 

Description

Description

สาย Fiber Pigtail Singlemode (สายใยแก้วนำแสงพร้อมหัวต่อ LC แบบ Multi-Core Pigtail Singlemode) คุณภาพจาก alfabase ผ่านการ QC ทุกเส้น สัญญาณไม่ตก รับประกันคุณภาพสินค้าของเรามาตรฐานระดับสากล เป็นที่ไว้วางใจในระดับโครงการทั้งภาครัฐ และเอกชน