1. บริภัณฑ์
– ความต้องการเกี่ยวกับการจ่ายด้านเข้า : 230VAC
– พิกัดการจ่ายด้านออก : 153 – 322 VAC
2. เครื่องหมาย
– ความถี่ : 50 เฮิรตซ์
– กระแสไฟฟ้า : สูงสุด 8 แอมแปร์ (ในสภาวะแรงดันไฟฟ้าปกติ และการประจุกระแสให้กับแบตเตอรี่สูงสุด)
– ชื่อผู้ทำ : บริษัท อัลฟา เบส มาร์เก็ตติ้งจำกัด
– แบบรุ่น : FXM HP 1100
– แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดด้านออก : 230VAC
– ตัวประกอบกำลัง : 1
– จำนวนเฟสด้านออก : 1 เฟส
– กำลังไฟฟ้ากัมมันต์ด้านออก : 1100 วัตต์
– กำลังไฟฟ้าปรากฏที่ด้านออก : 1100 โวลต์-แอมแปร์
– พิสัยอุณหภูมิ : -40 ถึง 74 องศาเซลเซียส
– Back up Time : 15 นาที ถึง 8 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ที่นำมาต่อใช้งาน)