Kimwipes Kimtech

กระดาษทำความสะอาดหน้าสัมผัสสาย Fiber optic

กระดาษคุณภาพสูงสำหรับทำความสะอาดหัวของ Fiber optic โดยเฉพาะทำให้สัญญาณวิ่งได้เสถียรยิ่งขึ้น

Category:
Description

Description

กระดาษเช็ดทำความสะอาดหน้าสัมผัสสายใยแก้วนำแสง